Indus

  • Nr. 124
  • 10,6 m 6,3 m 3,0 m
  • 15,6 x 11,3 m
  • 5 do 14 lat
  • 2,85 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA