Niobe XL

  • Nr. 027
  • 4,6 m 1,5 m 3,0 m
  • 5,5 x 8,3 m
  • od 5 do 14 lat
  • 2,85 m
  • 1 m
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą