127_poprawiony_www.jpg

  • Nr. 127
  • 7,6 m 6,3 m 3,0 m
  • 12,6 x 11,3 m
  • 5 do 14 lat
  • 2,85 m
  • 1,0 m
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA