• Nr. 422
  • 7,2 m 7,2 m 5,5 m
  • 12,1m x 12,1m
  • 5-14 lat
  • 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego

AKUKU jest urządzeniem składającym się z konstrukcji stalowej w kształcie kopuły oraz przestrzennej sieci linowej znajdującej się wewnątrz konstrukcji stalowej. Konstrukcję stalową stanowią 4 wygięte stalowe łuki wykonane z rury o średnicy 168,3. Konstrukcja stalowa zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Do konstrukcji stalowej za pomocą obejm wykonanych ze staliwa zamocowana jest sieć linowa. Przestrzenną sieć linową tworzą:
- 4 ściany zewnętrzne o zróżnicowanej konstrukcji
- 5 płaszczyzn poziomych (najwyższe piętro wypełnione gęstą siecią tworząc hamaki dla użytkowników)
- szyb linowy zamocowany w centrum konstrukcji. Szyb wypełniony jest zbrojonymi matami gumowymi o grubości 10mm. Szyb, poprzez zaprojektowane przejścia po różnych stronach konstrukcji, umożliwia przemieszczanie się pomiędzy piętrami i ścianami
- hamak w dolnej części urządzenia, który poza oczywistą funkcją leżakowania, umożliwia dostanie się do szybu od dołu konstrukcji.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

PLIKI DO POBRANIA