406i.jpg

  • Nr. 410i
  • 6,3 m 2,8 m 3,0 m
  • 5,9 x 6,0 m + przestrzeń min. urządzenia
  • 5 do 14 lat
  • 2 m
  • 1,0 m
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

Urządzenie wykonane z polietylenu w kształcie zakręconej rury o średnicy 750 mm składającej się z kilku członów.

Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe kwadratowe o wymiarze 100x100mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m. Elementy zabawowe wykonane są z liny poliamidowej zbrojonej linkami wykonanymi ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z aluminium, poliamidu lub stali trudnordzewiejącej (nierdzewnej).

 

Nawierzchnia w obszarze upadku powinna spełniać wymagania PN-EN 1176-1.