• Nr. 045
  • 7,1 m 6,3 m 5,7 m
  • 11,3 x 10,2 m
  • od 5 do 14 lat
  • 2,85 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego

Urządzenie nawiązuje wyglądem do statku kosmicznego. Głównym elementem konstrukcyjnym są rury stalowe wykonane z rury o średnicy 168,3 mm. Urządzenie zakotwione w gruncie za pomocą stóp żelbetowych. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji stalowej zamocowany jest, za pomocą obejm wykonanych ze staliwa, płaszcz linowy. Płaszcz linowy składa się z:
- ramy linowej tworzącej obrys konstrukcji statku. Rama po dwóch stronach obłożona jest zbrojoną matą gumową. Mata ozdobiona jest płytami HPL imitującymi atrybuty statku kosmicznego.
- 3 pięter poziomych i 2 ścian linowych o różnych wymiarach i kształtach, umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się wewnątrz konstrukcji
- 6 siatek w różnych formatach zainstalowanych po zewnętrznej stronie statku, umożliwiających użytkownikom wejście do statku z różnych poziomów.
Korektę naciągu urządzenia umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie. Sieci wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem.
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.