ślizg rurkowy IVO

  • Nr. 410b
  • 6,8 m 0,9 m 3,0 m
  • 5,95 x 3,5 m + przestrzeń min. urządzenia
  • od 5 do 14 lat
  • 2,0 m
  • 1,0
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

Ślizg w całości wykonany jest ze stali trudnordzewiejącej (nierdzewnej). Wykonany on jest z dwóch wyprofilowanych rur o średnicy 42mm równoległych do siebie. Ślizgawka zakotwiona jest w ziemi za pomocą fundamentu na głębokości 0.5 m.

Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe kwadratowe o wymiarze 100x100mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m. Pomosty i przejścia wykonane są z liny poliamidowej zbrojonej linkami wykonanymi ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z aluminium, poliamidu lub stali trudnordzewiejącej (nierdzewnej). Elementy łączące liny z słupem wykonane są ze stali trudnordzewiejącej (nierdzewnej) lub stali.

 

Nawierzchnia w obszarze upadku powinna spełniać wymagania PN-EN 1176-1.