DEIMOS XL

  • Nr. 203
  • 8,7 m 8,7 m 5,0 m
  • Okrąg o promieniu 5,5 m (95 m2 )
  • od 5 do 14 lat
  • 1,6 m
  • 0,8 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA