• Nr. 046
  • 6,3 m 5,5 m 5,7 m
  • 10,7 x 9,8 m
  • od 5 do 14 lat
  • 2,85 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego

Głównym elementem konstrukcyjnym są rury stalowe wykonane z rury o średnicy 168,3 mm ocynkowane ogniowo. Sześć rur zainstalowanych jest w pionie na kręgu o promieniu 3m. Na wysokości 3m rury są załamane pod kątem 124º i łączą się w szczytowym szpicu wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Urządzenie zakotwione w gruncie za pomocą stóp żelbetowych. Do konstrukcji stalowej zamocowany jest, za pomocą obejm wykonanych ze staliwa, płaszcz linowy.
Płaszcz linowy składa się z:
- szybu linowego o zmiennej geometrii i średnicy 1,0 – 2,9m zainstalowanego w centrum urządzenia. Szyb rozciąga się od dołu konstrukcji do wysokości ostatniego piętra tj. 3,9m
- 1 linowego piętra przecinającego całą konstrukcję zabawki na wysokości 2,85m
- 2 pięter wykonanych ze zbrojonej maty gumowej na wysokościach 2,05m i 3,9m. Maty wyposażone są w otwory umożliwiające przemieszczanie się użytkowników wewnątrz konstrukcji
- siatki linowej w postaci kratownicy linowej u dołu konstrukcji umożliwiającej komunikację z szybem z zewnątrz zabawki
- 2 skręconych kratownic linowych umożliwiających komunikację z dołu szybu konstrukcji na 1 piętro
- pionowej ścianki na zewnętrznej części zabawki w postaci kratownicy linowej
- pionowej ścianki na zewnętrznej części zabawki w postaci 3 drabinek linowych
- pionowej ścianki na zewnętrznej części zabawki w postaci 5 linek wspinaczkowych
- 6 siedzisk linowych zainstalowanych w górnej części konstrukcji.
Korektę naciągu urządzenia umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie. Sieci wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem.
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.