Nawierzchnia żwirowa

  • Nr. 502

Żwir płukany pozbawiony ostrych krawędzi.

Frakcja żwiru 2-8mm

Miąższość warstwy 20-30cm (uzależniona od wysokości swobodnego upadku)

Nawierzchnia żwirowa