Nawierzchnia piaskowa

  • Nr. 501

Piasek płukany

Frakcja piasku 0,2-2mm

Miąższość warstwy 20-30cm (uzależniona od wysokości swobodnego upadku)

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia piaskowa