Konfiguracja złożona 7

  • Nr. 1107
  • 22,2 m 21,3 m 8,0 m
  • 26,4 m x 24,7 m
  • od 5 do 14 lat
  • 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA