Isis XL

  • Nr. 009
  • 4,6 m 0,3 m 3,0 m
  • 5,3 x 9,6 m
  • od 5 do 14 lat
  • 2,85 m
  • 1 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą