zgodne_z_norma_1.jpg
Jednym z priorytetów naszej firmy jest bezpieczeństwo. Staramy się bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń normy, a niejednokrotnie, bazując na doświadczeniach: własnych, klientów i użytkowników, wprowadzamy zasady bezpieczeństwa, wykraczające poza ramy normy. W dniu 2014-11-27 opublikowano nowe wydanie normy 1176-11 pod nazwą PN-EN 1176-11:2014-11. Dziś możemy się pochwalić, że wszystkie produkty opuszczające naszą fabrykę spełniają wymagania nowej normy, co jest poparte certyfikatami zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment