zgodne_z_norma_1.jpg
Jednym z priorytetów naszej firmy jest bezpieczeństwo. Staramy się bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń normy, a niejednokrotnie, bazując na doświadczeniach: własnych, klientów i użytkowników, wprowadzamy zasady bezpieczeństwa, wykraczające poza ramy normy. W dniu 2014-11-27 opublikowano nowe wydanie normy 1176-11 pod nazwą PN-EN 1176-11:2014-11. Dziś możemy się pochwalić, że wszystkie produkty opuszczające naszą fabrykę spełniają wymagania nowej normy, co jest poparte certyfikatami zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej.