Konfiguracja złożona 9

  • Nr. 1109
  • 24,8 m 14,4 m 7,0 m
  • 28,1 x 18,0 m
  • od 5 do 14 lat
  • 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA