Konfiguracja złożona 8

  • Nr. 1108
  • 21,8 m 19,1 m 6,0 m
  • 25,4 m x 23,2 m
  • od 5 do 14 lat
  • 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA