Konfiguracja złożona 2

  • Nr. 1102
  • 27,9 m 27,4 m 8,0 m
  • 31,5 m x 31,1 m
  • od 5 do 14 lat
  • max 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA