Konfiguracja złożona 15

  • Nr. 1115
  • 21,3 m 18,6 m 6,0 m
  • 24,7 m x 21,7 m
  • od 5 do 14 lat
  • 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

PLIKI DO POBRANIA