Konfiguracja złożona 15

  • Nr. 1115
  • 21,3 m 18,6 m 6,0 m
  • 24,7 m x 21,7 m
  • od 5 do 14 lat
  • 3,0 m
  • 1,0 m
  • Niezbędny dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

Konfiguracja składa się z następujących urządzeń:
1)     Deimos XL nr kat. 203,
2)     Dodatek ŚLIZG nr kat. 203a,
3)     Dodatek RURKA STRAŻACKA nr kat. 203c,
4)     Titan nr kat. 204,
5)     Dodatek LINKI nr kat. 204e,
6)     Dodatek SZYB nr kat. 204f,
7)     Dodatek DRABINKI nr kat. 204g,
8)     Dodatek PROCA nr kat. 204n,
9)     Dodatek ŻUBR nr kat. 204p,
10)   Dodatek ŻÓŁW nr kat. 204r,
11)   Przejście O-O nr kat. 203-OO-204

PLIKI DO POBRANIA