Isis

Urządzenie składa się z pięciu lin pionowych oraz pięciu lin poziomych połączonych ze sobą, które tworzą siatkę o okach o wymiarach zbliżonych do 0,5×0,5 m. Skrajne liny poziome rozpięte są pomiędzy dwoma słupami. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe…

Psyche

Urządzenie składa się z czterech siatek pionowych w kształcie trójkąta zamocowanych do słupów oraz centralnie umieszczonego elementu linowego przypominającego kształtem klepsydrę o wymiarach 1x1x1m. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m.   Elementy zabawowe wykonane są…

Thalia

Urządzenie składa się z pięciu lin pionowych zamocowanych do dwóch lin poziomych rozpiętych pomiędzy słupami. Długość lin pionowych wynoszą od 1,2 do 1,7 m. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m.   Elementy zabawowe wykonane są…