SOLARIS

Głównym elementem konstrukcyjnym są 4 łuki stalowe wygięte z rur średnicy 168.3, połączone w węźle górnym. Łuki podparte są w węźle górnym oraz każdy łuk w połowie długości za pomocą słupów stalowych średnicy 168.3. Konstrukcja stalowa wykonana ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Urządzenie podzielone jest na dwie główne…

ORPHEUS

Głównym elementem konstrukcyjnym są rury stalowe wykonane z rury o średnicy 168,3 mm ocynkowane ogniowo. Sześć rur zainstalowanych jest w pionie na kręgu o promieniu 3m. Na wysokości 3m rury są załamane pod kątem 124º i łączą się w szczytowym szpicu wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Urządzenie zakotwione w gruncie za pomocą…

VIKTORIA

Urządzenie nawiązuje wyglądem do statku kosmicznego. Głównym elementem konstrukcyjnym są rury stalowe wykonane z rury o średnicy 168,3 mm. Urządzenie zakotwione w gruncie za pomocą stóp żelbetowych. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji stalowej zamocowany jest, za pomocą obejm wykonanych ze staliwa, płaszcz linowy. Płaszcz linowy składa się z: – ramy linowej…

IDA XL

Główną konstrukcję linową modułu tworzą cztery poziome liny rozpięte pomiędzy słupami zainstalowanymi w rozstawie 4,24m. Liny konstrukcyjne rozparte są czterema jeklami stalowymi ocynkowanymi ogniowo, a stabilizację modułu zapewnia osiem skośnych lin, zamontowanych na krzyż pomiędzy linami poziomymi. Część zabawową stanowią: – imitująca górę ścieżka z maty gumowej z otworami wspinaczkowymi o szerokości 0,6m i długości…

CERRES XL

Urządzenie składa się z sześciu linowych sześcianów połączonych ze sobą. Wybrane ściany sześcianów wypełnione są: – mata gumowa z uchwytami wspinaczkowymi- 4szt. – kratownica linowa- 10szt. Skonfigurowane sześciany tworzą labirynt, w którym mogą przemieszczać się użytkownicy. Sześciany rozparte są czterema jeklami stalowymi ocynkowanymi ogniowo. Moduł zawieszony jest na dwóch słupach zainstalowanych w rozstawie 4,24m. Wytyczne…

Maja

Urządzenie składa się z trzech lin poziomych rozpiętych pomiędzy słupami zainstalowanym w rozstawie 3,0m oraz pięciu lin w kształcie litery V . Dwie górne liny poziome rozparte są dwoma jeklami stalowymi ocynkowanymi ogniowo. Cała konstrukcja tworzy kładkę linową w kształcie litery V. Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o…

Moduły linowe dla dzieci

Oferowane moduły linowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Wysokość swobodnego upadku dla wszystkich urządzeń wynosi 2,85 m. Fundamenty posadowione są na głębokości 1 m. Dostępne rodzaje modułów: płaskie o rozpiętości 3 m płaskie o rozpiętości 4,24 m przestrzenne o wymiarach 4,24 m x 1,5 m x 3 m przestrzenne…

Scylla

Urządzenie składa się z dwóch okręgów stalowych ocynkowanych ogniowo. Na okręgach, pomiędzy dwoma słupami, zainstalowanymi w rozstawie 3,0m, rozpięta jest konstrukcja linowa tworząca tunel o średnicy 0,8 – 1,2m. Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Na szczycie słupa zainstalowana…

Klio

Urządzenie składa się z trzech lin poziomych, z czego dwie główne rozpięte są pomiędzy słupami zainstalowanymi w rozstawie 3,0m. Siatkę linową uzupełnia osiem lin zamocowanych pomiędzy linami poziomymi . Dwie główne liny poziome rozparte są jeklem stalowym ocynkowanym ogniowo. Cała konstrukcja tworzy skręcony pomost linowy. Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania. Głównym elementem konstrukcyjnym są…

Harmonia XL

Urządzenie składa się z dwóch skręconych drabinek złączonych na środku za pomocą jekla ocynkowanego ogniowo. Na końcach drabinek zamontowane są linki na kształt litery X stabilizujące konstrukcję. Moduł zawieszony jest na dwóch słupach zainstalowanych w rozstawie 4,24m. Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed…