Scylla

Urządzenie składa się z dwóch okręgów stalowych ocynkowanych ogniowo. Na okręgach rozpięta jest konstrukcja linowa tworząca tunel o średnicy 0,8 – 1,2m. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m.   Elementy zabawowe wykonane są z liny…

Klio

Urządzenie składa się z dwóch lin poziomych rozpiętych pomiędzy słupami oraz dziesięciu lin pionowych rozpiętych pomiędzy linami poziomymi . Dwie górne liny są rozparte jeklam stalowym ocynkowanym ogniowo. Cała konstrukcja tworzy skręcony pomost linowy. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy…

Egeria

Urządzenie składa się z dwóch drabinek o szerokości 400mm zamocowanych w taki sposób, że przeciwległe końce drabinki są umieszczone na różnych wysokościach. Co z boku daje efekt litery X. Na obu końcach każdej z drabinek znajduje się profil metalowy cynkowany ogniowo o długości 500 mm a po końcach drabinki równolegle do słupa zamocowane są dwie…

Fortuna

Urządzenie składa się z dwóch płaskich siatek od góry i dołu i jednej przestrzennej pośrodku, połączonych za pomocą jekli stalowych ocynkowanych ogniowo. Ściany tego urządzenia tworzą siatki w kształcie rombu. Moduł zawieszony jest na dwóch słupach. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są…

Geographos

Urządzenie składa się z sześciu siatek w kształcie trójkątów równoramiennych wykonanych z lin. Dwie z siatek są w pozycji pionowej, cztery są odchylone od pionu w przedziale od 45˚ do 55˚. Trójkąty stykają się ze sobą jednym z wierzchołków oraz leżące obok siebie trójkąty mają jeden bok wspólny. Urządzenie rozpięte jest na czterech słupach. Głównym…

Juewa

Urządzenie składa się z siatki, wykonanej z krzyżujących się lin, rozpiętej na czterech słupach. Siatka ma kształt nierozwijalny na płaszczyźnie i jest zamocowana w taki sposób, że przeciwległe końce siatki są umieszczone na tych samych wysokościach. Zakres mocowania jednej pary to od 0,4 do 0,6 m, drugiej pary 2,65 do 2,85 m. Głównym elementem konstrukcyjnym…

Leto

Urządzenie z liny poziomej rozpiętej na dwóch słupach na wysokości od 1,4 do 2,85 m. Do liny poziomej zamocowane są cztery liny wygięte w półokręgi o promieniu około 0,3 m. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości…

Elektra

Urządzenie składa się z siatki wykonanej z ośmiu lin odchylonych od pionu oraz dziesięciu lin poziomych. Skrajne liny poziome są rozpięte na trzech slupach. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m.   Elementy zabawowe wykonane są…

Bellona

Urządzenie jest wykonane z lin, które tworzą siatkę przypominającą sieć pajęczą. Pajęczyna rozpięta jest na dwóch słupach. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1 m.   Elementy zabawowe wykonane są z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ  o średnicy…

Isis

Urządzenie składa się z pięciu lin pionowych oraz pięciu lin poziomych połączonych ze sobą, które tworzą siatkę o okach o wymiarach zbliżonych do 0,5×0,5 m. Skrajne liny poziome rozpięte są pomiędzy dwoma słupami. Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe…